Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ A ĐẠI THẮNG-ĐIỂM TRƯỜNG A

Địa chỉ: thôn Nguyệt Mại, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Quý –  Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503987652 – Email: thadaithangvuban@gmail.com